Sociaal Team Gouda: volwassenen en jeugd slaan handen ineen

By 21 december 2017Actueel

Sinds de start drie jaar geleden heeft Sociaal Team Gouda veel bereikt. Het team voor volwassenen en het team voor jeugd zijn destijds afzonderlijk van start gegaan.

Fred Verhoogt en Marjolein Borgers van respectievelijk Sociaal Team Gouda volwassenen en jeugd lichten toe: “Ieder had een eigen start en vertrekpunt. We hebben in de afgelopen jaren bereikt dat het Sociaal Team Gouda zichtbaar en bekend is bij de meeste inwoners van Gouda, zowel de volwassentak als de jeugdtak.”

“Daarnaast hebben we goede lijnen met verwijzers, heldere afspraken met de gemeente, prettige samenwerking met zorgketenpartners én we zijn in de wijken aanwezig”, vertelt Fred.

“Je zou kunnen zeggen dat alle verbindingen goed tot stand zijn gekomen en dat een mooie vruchtbare basis is gelegd. We hebben de ‘beweging naar voren’ goed weten te maken en staan dichtbij de burger. Ons krachtpunt is dat we weten wat er in de wijken en bij de inwoners speelt. Zo kunnen we tot in de haarvaten van de samenleving doordringen.”

“En het grote voordeel hiervan is dat we mensen in een vroegtijdig stadium weten te bereiken”, licht Marjolein toe. “Zo kunnen we soms voorkomen dat langdurige of zwaardere trajecten moeten worden ingezet.”

Sociaal Team Gouda wordt coöperatie 0 tot 100+ in het nieuwe jaar

“Vanaf 1 januari 2018 gaan we dus officieel verder als coöperatie 0 tot 100+ en bundelen we de deskundigheden van jeugd en volwassenen. Er is geen onderscheid meer tussen inwoners onder de 18 of daarboven, we kijken domein overstijgend. Wat is er in de breedte met een persoon of gezin aan de hand? En wat is de meest passende ondersteuning die we kunnen bieden? Daar gaat het om”, meent Marjolein.

Fred vult aan: “Wij geloven erin dat de werkprocessen van jeugd en volwassenen goed te integreren zijn. De klant heeft een vraag en die is leidend. Samen met de klant maken we een plan, waarin we slimme combinaties en verbindingen maken binnen het veld van 0 tot 100+. Zo gebruiken we de goede kanten van beide werelden. En kunnen we ook complexe vraagstukken goed aanvliegen.”

Marjolein: “Ook in 2018 blijven we bezig met het uitbouwen van de verbindingen en gaan we er met elkaar voor zorgen dat iedere klant de juiste zorg en ondersteuning krijgt. Dat op de eerste plaats. Daarnaast zullen we de relaties blijven doorontwikkelen met de gemeente, ketenpartners, dienstverlenende organisaties en wijkteams. Samengevat zou je kunnen zeggen dat we een verbindende rol hebben en als ‘kloppend hart’ fungeren binnen de Goudse gemeenschap.”