Het Sociaal Team Gouda is er voor jou en je omgeving wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. Je kunt bij ons terecht met alle vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, rouw, verlies, mantelzorg, dagbesteding, je gezin of je relatie.

Soms heb je geen behoefte aan ondersteuning, maar wil je juist zelf je handen uit de mouwen steken. Heb je een goed idee voor de wijk of een buurtbewoner, maar weet je niet hoe je dit realiseert? Ook dan ben je van harte welkom bij de medewerkers van het Sociaal Team. We helpen je graag op weg.

Hoe werken we?

De mensen van het Sociaal Team denken met je mee over een passende oplossing voor je zorgen of wensen. Wij ondersteunen bij jouw plan voor de toekomst. Ons uitgangspunt is: wat je zelf kunt, doe je zelf en regel je zelf of met familie, vrienden of kennissen. Lukt dat door omstandigheden niet of niet genoeg? Dan bieden of regelen we de juiste ondersteuning met deskundigen binnen en buiten het team.

We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Heb je een vraag die we kunnen beantwoorden in ons eerste contact en blijft het daarbij? Dan registreren we alleen je postcode en de aard van je vraag. Heb je een vraag waardoor we vaker contact hebben? Dan krijg je een persoonlijk digitaal dossier. Jij bepaalt wie in dat dossier kan kijken.

Ons motto is: Samen Gouda. Inwoners van Gouda kunnen en willen wat voor elkaar betekenen. Daar geloven we in, daar zoeken wij naar en dat stimuleren we.

Klacht

Iedere dag werken wij met veel plezier aan het leveren van goede ondersteuning. Meestal gaat dat zonder problemen. Soms kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je van het Sociaal Team krijgt. Ben je het bijvoorbeeld niet eens met de manier waarop je begeleider met jou omgaat? Heb je het gevoel dat je niet serieus wordt genomen? Lees in onze klachtenregeling wat je kunt doen.

Jaarbeeld

Bekijk via de volgende link het jaarbeeld over 2017 van het Sociaal Team Gouda: www.sociaalteamgouda.nl/jaarbeeld. In deze publicatie vind je interessante cijfers, kwartaalrapportages en ervaringsverhalen van cliënten.

Samenwerking

In het Sociaal Team werken mensen van verschillende organisaties samen. We hebben contact met veel andere organisaties en professionals, zoals huisartsen, zorgorganisaties, wijkteams, verenigingen en gemeentelijke diensten. Er is een nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundigen en met het CJG.

Het CJG organiseert ook thema-avonden, cursussen en ondersteunt oudernetwerken. Kijk voor meer informatie op hun website.

JeugdMATCH

JeugdMATCH is de verwijsindex voor jeugd. Door dit systeem kunnen andere professionals die bij jouw gezin betrokken zijn ons makkelijker vinden, en wij hen. Zo kunnen we de hulp op elkaar afstemmen. Meer informatie over JeugdMATCH vind je in deze folder.