De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bijvoorbeeld als u niet weet naar welke organisatie u moet voor hulp.

De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten.
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen.
  • de juiste hulp regelen.
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen.
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

U kunt de cliëntondersteuner hulp vragen bij bijvoorbeeld:

  • het aanvragen van Wlz-zorg
  • jeugdhulp
  • aanvragen van ondersteuning uit de Wmo
  • aanvragen van een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong
  • een keukentafelgesprek

Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u contact opnemen met de centrale toegang van de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Contact met een onafhankelijke cliëntondersteuner

Bel naar 088 900 4888 of mail naar info@ocogouda.nl.