Papierwinkel en Bibliotheek bieden ook in 2021 weer belastinghulp voor Gouwenaars

De Papierwinkel Gouda zal extra open zijn in de maand APRIL om inwoners van Gouda op afspraak te helpen bij de Belastingaangifte 2020. In een samenwerking met de Bibliotheek Gouda zijn hiervoor extra momenten ingelast op de volgende locaties:

  • De Walvis  (Walvisstraat 1)
  • Nelson Mandela Centrum (Bernadottelaan 79)
  • De Bibliotheek, Chocoladefabriek (Klein Amerika 20)
  • Van Noord (Lekkenburg 1)

Getrainde vrijwilligers van de Papierwinkel, Humanitas en Schuldhulpmaatje zullen u helpen met de aangifte.

De hulp is gratis en uitsluitend toegankelijk voor inwoners van Gouda.  

Afsprakenlijn: u kunt bellen naar het Sociaal Team Gouda: 088-900 4321 (lokaal tarief)

U komt in aanmerking voor deze hulp als:

  • u een werkende DigiD-code heeft  (heeft u nog geen DigiD-code? Klik hier Aanvragen DigID-code )
    Heeft u hierbij hulp nodig? U bent hiervoor van harte welkom in een van de Papierwinkels in Gouda.
  • u recht heeft op Zorgtoeslag
  • u in Gouda woont
  • het een eenvoudige belastingaangifte is

Komt u in aanmerking voor hulp? Bekijk alvast de checklist zodat u alles wat nodig is paraat heeft.