Ben je toe aan de volgende stap in je carrière bij een complexe en dynamische organisatie? Functioneer je uitstekend bij een bedrijf dat volop in ontwikkeling is en aan verandering onderhevig is? Reageer dan op de volgende vacature voor

Coöperatiemanager sociaal team 0-100
36 uur per week Gouda-Zuidplas-Bodegraven-Reeuwijk

Over het sociaal team en de coöperatie
Het Sociaal Team 0-100 geeft basishulp die erop gericht is dat mensen het vermogen hebben en houden om vanuit beweging en eigen regie op adequate wijze sociaal, emotioneel en fysiek in de huiselijke omgeving om te gaan met de uitdagingen van het leven van alledag.

Het gaat daarbij om menselijke vragen zoals: ‘Wat wil ik uit het leven halen en hoe richt ik mijn leven dan in?’, ‘Hoe zorgen we voor elkaar in het gezin?’, ‘Hoe word ik gezond en zelfredzaam oud‘ en ‘Welke opvoedkundige ondersteuning bieden we aan kinderen?

Het Sociaal Team is onderdeel van de wijk/buurt. De coöperatie bestaat uit 7 moederorganisaties te weten; Enver, Gemiva-SVG, MEEplus, Kwadraad, Kwintis, ASVZ en Palet Welzijn en is werkzaam in 3 gemeentes, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas. De Coöperatie heeft als opdracht contracten(beschikkingen) om de sociale teams verder vorm te geven en te ontwikkelen.

Wat ga je doen
Als coöperatiemanager ben je een ondernemende verbinder met hart voor mensen én voor cijfers. De coöperatie is in ontwikkeling zowel op het niveau van de inhoud, de teams en de governance.

Je bent overall verantwoordelijk voor de uitvoering van de contracten, de relaties met gemeenten en overige stakeholders. Je adviseert het bestuur van de coöperatie over (strategisch) beleid en bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering ervan. Je vertaalt strategie en beleid op tactisch en operationeel niveau naar een gezonde bedrijfsvoering en creëert draagvlak voor de keuzes. Je werkt vanuit een brede kijk op het sociaal domein en de wenselijke ontwikkelingen en innovaties daarin. Dat doe je in samenhang en samenspel met je stakeholders en de teams. Je stuurt veranderingsprocessen aan gericht op zelfstandigheid en ondernemerschap van het sociaal team. Je zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering, accurate rapportages en stelt een meerjarenbegroting op.

Je team bij de coöperatie
Dit alles doe je niet alleen. Je stuurt teamcoördinatoren aan, welke voor het dagelijks reilen en zeilen binnen ieder team het 1e aanspreekpunt zijn. Om je werk goed uit te voeren is er ondersteuning op verschillende vlakken. Afhankelijk van jouw expertise en die van de team(coördinatoren) vul je deze ondersteuning in.

Er zijn vele interne contacten en extern vooral met gemeenten, accountmanagers van de 7 moederorganisaties, maar ook het ALV van de coöperatie en de (sociale) teams.

Jouw profiel als coöperatiemanager
– Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met voor de functie relevante cursussen en trainingen
– Je hebt affiniteit met het sociaal domein, WMO en jeugd- en participatie wet
– Je kunt de hulpverleningsproces (leren) begrijpen en dat vertalen naar cijfers en adviezen.
– Voor deze functie is het belangrijk dat, je oog hebt voor detail, ontwikkeling en vernieuwing, maar kan ten allen tijde het grote geheel overzien.
– Uitstekende communicatieve vaardigheden
– Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van de coöperatie deskundig, resultaatgericht, innovatief en zelfstandig zijn en dat ze goed kunnen samenwerken

Ons aanbod
– Arbeidsvoorwaarden volgens de cao sociaal werk.
– In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden in de functie van projectleider
– Salarisschaal 12, minimaal € 3.450 ,- en maximaal € 5.441,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur), afhankelijk van relevante werkervaring
– Opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn
– Eindejaarsuitkering van 8,3% (13e maand) en 8% vakantiegeld
– Reiskostenvergoeding voor zowel woon-werk als dienstreizen
– Laptop en mobiele telefoon
– Deskundigheidsbevordering
– Vergoeding van de kosten voor een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag

Informatie over de vacature
Je komt in dienst bij Kwadraad in de functie projectleider en stelt jezelf vanuit deze organisatie volledig (36 uur) ter beschikking voor functie coöperatiemanager van de coöperatie sociaal team 0-100. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Fred Verhoogt, telefoon 06-55356786.

Solliciteren als functienaam
Je sollicitatiebrief en cv kun je tot 22 maart mailen aan Mariska Roskam, m.roskam@kwadraad.nl

Wij zoeken graag zelf onze nieuwe collega. Bureaus hoeven dus geen contact op te nemen.